SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU organizira predavanje
u srijedu, 20. rujna 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema: POTENCIJALI I IZAZOVI IZRADE MAGISTRALNIH PRIPRAVAKA ZA PEDIJATRISKU POPULACIJU

Predavač: Jelica Liščić, mag. pharm., univ. mag. pharm

Magistralni pripravci su od velikog značaja u učinkovitoj personaliziranoj terapiji. Izrađuju se ukoliko se liječenje ne može provesti s odobrenim komercijalno dostupnim lijekom (gotovi lijek). Razlozi za to mogu biti brojni, a najčešće je to prilagodba doze zbog toga što gotovi lijek nije dostupan u adekvatnoj dozi s obzirom na dob i stanje bolesnika, potom prilagodba formulacije u slučaju bolesnika alergičnih ili osjetljivih na pojedine pomoćne tvari gotovog lijeka, bolesnika na enteralnoj prehrani, te bolesnika koji pate od teške disfagije. Potreba za izradom magistralnih pripravaka posebno je izražena u pedijatriji. S obzirom da se radi o posebno osjetljivoj skupini bolesnika, kroz primjere iz ljekarničke prakse ukazat će se na potencijale i izazove izrade učinkovitih, sigurnih i stabilnih pedijatrijskih magistralnih pripravaka u obliku suspenzija, podijeljenih prašaka i kapsula.
Magistra Liščić će dati i osvrt na zakonsku regulativu izrade pripravaka u ljekarni u Republici Hrvatskoj te u pojedinim članicama Europske Unije.

Vrednovanje predavanja: 0,5 bodova