SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU organizira predavanje
u srijedu, 20. ožujka 2024., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

NASLOV:
Post approval change management protokol as a part of product
lifecycle management / Post approval change management
protocol tijekom životnog ciklusa lijeka

PREDAVAČ:
Ivana Poropat, mag.pharm., Istraživanje i razvoj, JGL d.d.,
Hrvatska

Učinkovito upravljanje promjenama tijekom čitavog životnog ciklusa lijeka ključno je
za održavanje njegove sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti. Jedna od strategija
učinkovitog upravljanja promjenama je i korištenje Post approval change management
protocol (PACMP) kao regulatornog alata.
Što je to PACMP? Čemu služi i u kojim se slučajevima može primijeniti? Koji su
benefiti tog regulatornog alata te koji su sve podaci potrebni za pripremu i prijavu
istog?
Cilj ovog predavanja je pružiti vrijedne uvide i praktične zaključke za lakše
snalaženje u složenostima upravljanja promjenama u životnom ciklusu lijeka
Predavanje uključuje pregled relevantnih smjernica u kojima se opisuje PACMP te
primjer primjene istog tijekom registracije topikalnog generičkog lijeka.