SEKCIJA ZA KLINIČKU FARMACIJU organizira  predavanje u

srijedu, 14. lipnja 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:          UČINKOVITOST I SIGURNOST PRIMJENE VEDOLIZUMABA U BOLESNIKA S

UPALNIM BOLESTIMA CRIJEVA

Predavač:    Emilija Katarina Lozo, mag. pharm. spec, KBC Zagreb

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.