SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU HFD-a organizira  predavanje

u srijedu 21. rujna 2022 u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:             TEHNOLOGIJA AEROSOLA I KARAKTERISTIKE PJENA

Predavač:     Ivana Kovač Lovrenčić, mag. pharm., Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.,

Istraživanje i razvoj

Predavanje će dati povijesni pregled razvoja te objašnjenje definicije aerosola koju nam donosi Pravilnik o aerosolnim raspršivačima. Navedeno će se nadopuniti informacijama o osnovnim komponentama koje su dio svakog aerosolnog proizvoda: potisni plin, proizvod i primarni spremnik. U okviru predavanja izdvojit će se tehnološki oblik aerosolnih pjena s naglaskom na medicinske pjene te okarakterizirati njihova glavna svojstva i prednosti pred drugim dermalnim oblicima. Dodatno će se objasniti princip proizvodnje aerosolnih proizvoda te regulatorni zahtjevi koji se moraju ispoštovati kako bi se osigurala sigurna proizvodnja pri radu s ukapljenim potisnim plinovima.