Newsletter

Najnovije objave

Dan sjećanja na Darka Takača – mini simpozij "Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima", petak, 22. 9. 2023.

Dan sjećanja na Darka Takača – mini simpozij "Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima", petak, 22. 9. 2023.

Dan sjećanja na Darka Takača - mini simpozij "Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima", petak, 22. 9. 2023. 22. RujanRuj. 2023 12:00 - 17:00Masarykova 2, Zagreb, Hrvatska

Hrvatsko farmaceutsko društvo u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom održat će prvi mini simpozij “Dan sjećanja na Darka Takača”. Tema ovog simpozija je “Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima”, a održat će se u predavaoni HFD-a, u petak, 22. rujna 2023.
Simpozij će biti bodovan prema Pravilniku za stručno usavršavanje magistara farmacije.

Stručni skup nema kotizaciju.
Zbog ograničenog kapaciteta dvorane REGISTRACIJA je OBAVEZNA.
Registrirati se može u poslovnici HFD-a ili putem telefona broj 01/4872-849.

PROGRAM

‘Dan sjećanja na Darka Takača’, petak, 22.rujna 2023.

12.00 – 13.00 I. DIO  ̶  Spomen na Darka Takača
Voditelj: Dario Briški
Bliski suradnici Darka Takača prisjetit će se trenutaka iz zajedničkog stručnog i društvenog rada.

 

13:00 – 13:30 Stanka
13.30 – 17.00 II. DIO – Simpozij: Gdje je Hrvatska danas u skrbi o onkološkim bolesnicima?
Voditelji: Dario Briški, Ana Soldo
13.30 – 13.55 Kristina Krpina

Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća

13.55 – 14.20 Sandra Karabatić

Što onkološki pacijent treba – prikaz izvješća LuCE 2022

14.20 – 14.45 Helena Orehovački

Farmaceut kao dio tima koji skrbi o onkološkim pacijentima

Rasprava
15.00 – 15.25 Marko Skelin

Učinkovitost biološke terapije

15.25 – 15-50 Antun Koprivanac

Pametni lijekovi u ciljanoj terapiji raka pluća

15.50 -16.15 Milena Jadrijević-Mladar Takač

Najnovija istraživanja novih terapijskih tvari i bioloških meta lijekova za onkološku primjenu

 

16.15 – 16.45 Panel rasprava
Voditelji: Ana Soldo, Dario Briški
16.45 Zatvaranje skupa

Skup će biti bodovan prema Pravilniku za stručno usavršavanje magistara farmacije, Hrvatske ljekarničke komore.

Next

SAVE THE DATE - 7. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, DUBROVNIK, 16. - 19. SVIBNJA 2024.

Uvezi u Google Calendar

Lokacija

Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, Zagreb, Hrvatska

Upute

Ne mogu pronaći rutu!

  • Raspored
  • Gosti
  • Uzvanici
  • Kupi
  • Prognoza
  • Komentari

Podaci o vremenskoj prognozi trenutno nisu dostupni

Vremenska prognoza

Danas stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vjetar stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Vlaga stec_replace_current_humidity %

Kao da je stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Prognoza

Datum

Vrijeme

Temperatura

stec_replace_5days

Sljedeća 24 sata

Omogućio openweathermap.org

Related posts