SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA organizira predavanje

u utorak, 12. studenoga 2019., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:          ZNAČAJNE OSOBE U POVIJESTI HRVATSKE FARMACIJE – Zdenka
Kesterčanek, Doktorica kemije i magistra farmacije

Predavač:   dr. sc. Neda Kovačić, mag. pharm.

Zdenka Kesterčanek (1890. – 1987.) tijekom svog dugog i veoma zanimljivog života bila je ljekarnica i znanstvenica te aktivna u mnogim sferama javnog života. Ova Zagrepčanka po rođenju, Dubrovkinja i građanka Europe, dobitnik je i najvećeg priznanja HFD-a, Medalje Domac (1972).