Ove godine se na inicijativu Europskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists) po prvi put obilježio 1. Dan bolničkih ljekarni, 27. ožujka. Dan je osmišljen kako bi se istakla važnost i proslavio rad bolničkih ljekarni. Ovaj dan obilježit će svi bolnički ljekarnički timovi.

Bolničke ljekarne imaju važnu ulogu u osiguranju ispravnog funkcioniranja zdravstvenih sustava pravodobnim pristupom odgovarajućim i sigurnim lijekovima i medicinskim proizvodima uz visokokvalitetnu farmaceutsku skrb. Osoblje koje radi u bolničkim ljekarnama također je sve više prisutno na odjelima i na sučeljima skrbi, što ne samo da poboljšava ishode liječenja pacijenata, u odnosu na polifarmaciju i adherenciju, već dovodi i do smanjenja troškova unutar zdravstvenog sustava.

Bolničke farmaceute, tehničare, medicinske sestre, administrativno osoblje i druge stručnjake koji rade u bolničkoj ljekarni treba slaviti! Nacionalna tijela i svi relevantni dionici trebaju razumjeti važnost promišljeno financiranih i dobro pripremljenih bolničkih ljekarni kako bi se osigurali bolji ishodi liječenja u bolničkom okruženju.

Bolničke ljekarne ključne su za pružanje rješenja u teškim okolnostima poput nestašice lijekova i medicinskih proizvoda. Neophodno je istaći da su bolničke ljekarne bile u prvim redovima borbe protiv pandemije COVID-19