SEKCIJA ZA ANALITIKU LIJEKOVA organizira  predavanje u
četvrtak, 25. travnja 2024., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Naslov predavanja:
Micelarna elektrokinetička kromatografija spregnuta sa spektrometrijom masa za određivanje antitumorskih lijekova u ljudskoj plazmi

Predavač:
Zvonimir Mlinarić
, mag. pharm., asistent na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Rak dojke najčešći je rak na svijetu te predstavlja značajan javnozdravstveni teret. Najčešći podtip raka dojke je onaj pozitivan na hormonske receptore (HR+) te negativan na receptor za humani epidermalni faktor rasta 2 (HER2-). Liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog HR+/HER2- raka dojke uključuje kombinaciju inhibitora o ciklinu D ovisnih kinaza 4 i 6 kao što su palbociklib, ribociklib i abemaciklib s hormonskom terapijom kao što su inhibitori aromataze letrozol i anastrozol ili antiestrogen fulvestrant. Napredak u terapiji raka dojke može se postići i terapijskim praćenjem lijekova za što je preduvjet brza, točna, precizna i učinkovita bioanalitička metoda za određivanje vrlo niskih koncentracija lijekova u kompleksnom biološkom uzorku. Tehnika kapilarne elektroforeze sve se više koristi u analitičkim i bioanalitičkim istraživanjima zbog veće moći odjeljivanja analita, manje potrošnje otapala i reagensa, brzih analiza te ekološke prihvatljivosti.

U ovom izlaganju bit će prikazan primjer razvoja, validacije i primjene metode micelarne elektrokinetičke kromatografije spregnute sa spektrometrijom masa za određivanje ovih šest lijekova u uzorcima ljudske plazme. Razvijena i validirana metoda primijenjena je na uzorke plazme pacijentica te se pokazala prikladnom za terapijsko praćenje.