1. HRVATSKI VIRTUALNI KONGRES ONKOLOŠKE FARMACIJE s međunarodnim sudjelovanjem održat će se 7. – 10. listopada 2021. u organizaciji Sekcije za onkološko ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a pod nazivom “Ljekarnička skrb onkoloških bolesnika u vremenu digitalnog razvoja – novi načini liječenja, nove odgovornosti…”

Detalji o kongresu raspoloživi su na poveznici:

Kongres website:

https://www.ccop.eu/odbori/