U tijeku je FIP-ova regionalna konferencija za Europsku regiju koja se ove godine odrżava u Ankari. Tema je “DELIVERING PRIMARY HEALTH CARE: Pharmacists taking the next leap forward”. Odrżano je pregršt interesantnih predavanja koja ukazuju na značajni pomak uloge ljekarnika u sustavu primarne zdravstvene zaštite, kao osnove za objedinjavanje svih segmenata zdravstvenog sustava sa ciljem da se postigne sveobuhvatna i učinkovita zdravstvena skrb.

Jedan od najvećih rizika današnjice su nezarazne bolesti te je to bila tema mnogih diskusija s naglaskom na ulogu ljekarnika u pronalaženju kreativnih rješenja unutar zdravstvenog sustava budući da ljekarnici imaju ključnu ulogu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Integracija digitalnih tehnologija takoder je bila jedna od istaknutih tema predavanja i diskusija. U ovom bloku je naša kojegica Miranda Sertić održala predavanje na temu “mHealth: Use of mobile health tools in pharmacy practice”.

Mnoge diskusije su se vodile i o kontinuiranoj edukaciji i treniranju ljekarnika u svrhu osposobljavanja za osnovne i dodatne ljekarničke usluge. Na tu temu je naša kolegica Arijana Meštrović održala predavanje “Bringing primary care providers closer to pharmacy education”.

Suradnja ljekarnika sa drugim zdravstvenim radnicima u svrhu postizanja što učinkovitijih terapijskih ishoda i potpune skrbi je jedan od problema s kojim se suočavaju ljekarnici u svim Europskim zemljama. Sudionici u diskusijama su isticali da bi idealno rješenje ovog problema bilo formiranje e-kartona koji bi bio dostupan ljekarnicima. Ljekarnička skrb bi bila potpunija i mnogo učinkovitija.

Za detaljnije informacije sa ove zanimljive konferencije posjetite mrežnu stranicu FIP-a

https://ankara2019.congress.pharmacy/programme-outline/