SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira  predavanje 

u srijedu, 27. studenoga 2019. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         PRIRODNI PRODUKTI U TERAPIJI MALARIJE 

Predavač:   Goran Poje, mag. pharm., Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

                   Sveučilište u Zagrebu