Svjetski dan šećerne bolesti se obilježava svake godine 14. studenoga, sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation).

U svijetu od šećerne bolesti boluje 463 milijuna ljudi u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 700 milijuna do 2045. godine. Svaka druga osoba ne zna da je oboljela od šećerne bolesti, a još 374 milijuna ljudi ima poremećaj podnošenja glukoze (pred dijabetes). U svijetu svake godine od šećerne bolesti umire 4,2 milijuna ljudi, odnosno 1 osoba svakih 8 sekundi, a gotovo polovica je mlađa od 60 godina. Većina oboljelih boluje od šećerne bolesti tipa 2 koja se u 80 % slučajeva može spriječiti promjenom životnih navika. Budući da jedan od dvoje oboljelih u svijetu nema postavljenu dijagnozu šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje su ključni u sprečavanju nastanka komplikacija ove bolesti. Podizanje svijesti o znakovima, simptomima i rizičnim čimbenicima su stoga od velike važnosti za pravodobno otkrivanje šećerne bolesti.

Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2019. bilo 315.298 osobe sa šećernom bolesti, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu. Ranija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj tek 60% oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu tako da se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih blizu 500.000. Šećerna bolest je 4. vodeći uzrok smrti sa udjelom od 5.4% u 2018. godini.

U svakodnevnom radu ljekarnika, a u svrhu ranog otkrivanja i prevencije šećerne bolesti od koristi je “UPITNIK ZA PROCJENU RIZIKA OD RAZVOJA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2”, na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/08/UPITNIK-ZA-PROCJENU-RIZIKA-OD-TIPA-2-%C5%A0E%C4%86ERNE-BOLESTI.pdf