12. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

Od 23. – 27. studenoga 2020. će se održati 12. virtualni kongres HDIO-a i 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a.

Poveznica za Home page: https://hdio2020.com/

Poveznica za 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo: https://hdio2020.com/ljekarnistvo/

14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
PROGRAM
 Ponedjeljak, 23. studenog 2020.
15:0015:15OTVARANJE SKUPA
D.Takač, A.Soldo, V.Pavlica
15:1516:30Plenarna predavanja: Onkološka farmacija u doba pandemije Covid-19 i digitalne transformacije
Moderator: V.Pavlica
15:1515:35l.Mršić: Značenje digitalizacije u razvoju farmacije i medicine, te utjecaj lažnih informacija na opću populaciju
15:3515:55D.Vrbanec: Onkologija u vrijeme pandemije COVID-19
15:5516:10M.Skelin: Glavni projekti European Cancer Organization
16:1016:30Lj.Vukota: Što udruge čine  za onkološke bolesnika u doba pandemije COVID-19
16:3517:20ROCHE sponzorirano predavanje: Implementacija precizne onkologije u Hrvatskoj
16:3517:20Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, J.Marić Brozić
17:2017:40Farmakovigilancija
17:2017:40A.Tečić Vuger: Farmakovigilancija u onkologiji – zajednička odgovornost
17:4018:00Nuspojave onkoloških lijekova
17:4018:00R.Likić: Kožne nuspojave checkpoint inhibitora
18:0018:30Izvješće o radu ljekarnika u vrijeme pandemije COVID-9
18:0018:10M.Kranjec Šakić: Bolničko ljekarništvo
18:1018:20M.Šepetavc: Javno ljekarništvo
18:2018:30M.Koroman: Bolničko ljekarništvo
Utorak, 24. studenog 2020.
15:0015:35Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima-nove tehnologije
Moderatori: A.Šimić, D.Milković
15:0015:10A.Šimić: Povećenje sigurnosti i smanjenje troškova u pripremi antineoplastične terapije- izazov za onkološkog ljekarnika
15:1015:25D.Milković: Integrirani sustav praćenja antineoplastićne terapije
15:2515:35M.Ljubičić: Izolatori-sigurna priprema antineoplastične terapije
15:3515:55Primjena robota u pripravi AL
15:3515:55M.Sonc: Implementacija robota u pripravi AL
15:5516:40SANDOZ sponzorirano predavanje: Suportivna terapija iz perspektive bolesnika-imali prostora za napredak
Panelisti: Pavlica, Vukota, Šeparović, Skelin, Soldo
16:4017:15Kavaliteta života onkoloških bolesnika
16:4016:55R.Šeparović: Prioriteti u onkologiji – kvaliteta života oboljelih od raka dojke
16:5517:15J.Vrbanec: Terapija sindroma boli kod onkoloških bolesnika
17:1518:15PHARMASWISS RADIONICA: Uloga suportivne terapije u kvaliteti života onkološkog bolesnika
Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, R.Šeparović, K.Krpina
18:1518:35Ljekarnička skrb onkološkog bolesnika
18:1518:35M.Šepetavc: Novi pristupi i smjernice na području ljekarničke skrbi
18:3519:15Panel diskusija: Antimikrobno djelovanje eteričnih ulja-činjenice, potencijali i limiti
Moderator: M.Šepetavc
Predavači: R.Likić, S.Marković
Srijeda, 25. studenog 2020.
15:0015:30S.Tomić: Uloga patologa u ciljanom liječenju onkoloških bolesnika
15:3015:45S.Vladimir Knežević: Fitoterapija u menopauzi onkoloških bolesnica
15:4516:00V.Pavlica: Doprinos digitalne tehnologije u liječenju onkološkog bolesnika i utjecaj na kvalitetu života bolesnika
16:0016:45Antineoplastična farmakoterapija
16:0016:15E.Javor: Nedostatak homologne rekombinacije i PARP inhibitori u raku jajnika
16:1516:30D.Šarčević: Farmakoterapija karcinoma glave i vrata
16:3016:45M.Kuzmanović: Imunoterapija u liječenju karcinoma dojke
16:4517:00V.Pavlica: Aktivnosti Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
17:0017:15Zatvaranje skupa
D.Takač, V.Pavlica