12. kongres Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a

Od 23. – 27. studenoga 2020. će se održati 12. virtualni kongres HDIO-a i 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a.

Poveznica za Home page: https://hdio2020.com/

Poveznica za 14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo: https://hdio2020.com/ljekarnistvo/

14. radni sastanak Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
PROGRAM
 Ponedjeljak, 23. studenog 2020.
15:00 15:15 OTVARANJE SKUPA
D.Takač, A.Soldo, V.Pavlica
15:15 16:30 Plenarna predavanja: Onkološka farmacija u doba pandemije Covid-19 i digitalne transformacije
Moderator: V.Pavlica
15:15 15:35 l.Mršić: Značenje digitalizacije u razvoju farmacije i medicine, te utjecaj lažnih informacija na opću populaciju
15:35 15:55 D.Vrbanec: Onkologija u vrijeme pandemije COVID-19
15:55 16:10 M.Skelin: Glavni projekti European Cancer Organization
16:10 16:30 Lj.Vukota: Što udruge čine  za onkološke bolesnika u doba pandemije COVID-19
16:35 17:20 ROCHE sponzorirano predavanje: Implementacija precizne onkologije u Hrvatskoj
16:35 17:20 Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, J.Marić Brozić
17:20 17:40 Farmakovigilancija
17:20 17:40 A.Tečić Vuger: Farmakovigilancija u onkologiji – zajednička odgovornost
17:40 18:00 Nuspojave onkoloških lijekova
17:40 18:00 R.Likić: Kožne nuspojave checkpoint inhibitora
18:00 18:30 Izvješće o radu ljekarnika u vrijeme pandemije COVID-9
18:00 18:10 M.Kranjec Šakić: Bolničko ljekarništvo
18:10 18:20 M.Šepetavc: Javno ljekarništvo
18:20 18:30 M.Koroman: Bolničko ljekarništvo
Utorak, 24. studenog 2020.
15:00 15:35 Sigurno rukovanje antineoplastičnim lijekovima-nove tehnologije
Moderatori: A.Šimić, D.Milković
15:00 15:10 A.Šimić: Povećenje sigurnosti i smanjenje troškova u pripremi antineoplastične terapije- izazov za onkološkog ljekarnika
15:10 15:25 D.Milković: Integrirani sustav praćenja antineoplastićne terapije
15:25 15:35 M.Ljubičić: Izolatori-sigurna priprema antineoplastične terapije
15:35 15:55 Primjena robota u pripravi AL
15:35 15:55 M.Sonc: Implementacija robota u pripravi AL
15:55 16:40 SANDOZ sponzorirano predavanje: Suportivna terapija iz perspektive bolesnika-imali prostora za napredak
Panelisti: Pavlica, Vukota, Šeparović, Skelin, Soldo
16:40 17:15 Kavaliteta života onkoloških bolesnika
16:40 16:55 R.Šeparović: Prioriteti u onkologiji – kvaliteta života oboljelih od raka dojke
16:55 17:15 J.Vrbanec: Terapija sindroma boli kod onkoloških bolesnika
17:15 18:15 PHARMASWISS RADIONICA: Uloga suportivne terapije u kvaliteti života onkološkog bolesnika
Predavači: V.Pavlica, M.Kranjec Šakić, R.Šeparović, K.Krpina
18:15 18:35 Ljekarnička skrb onkološkog bolesnika
18:15 18:35 M.Šepetavc: Novi pristupi i smjernice na području ljekarničke skrbi
18:35 19:15 Panel diskusija: Antimikrobno djelovanje eteričnih ulja-činjenice, potencijali i limiti
Moderator: M.Šepetavc
Predavači: R.Likić, S.Marković
Srijeda, 25. studenog 2020.
15:00 15:30 S.Tomić: Uloga patologa u ciljanom liječenju onkoloških bolesnika
15:30 15:45 S.Vladimir Knežević: Fitoterapija u menopauzi onkoloških bolesnica
15:45 16:00 V.Pavlica: Doprinos digitalne tehnologije u liječenju onkološkog bolesnika i utjecaj na kvalitetu života bolesnika
16:00 16:45 Antineoplastična farmakoterapija
16:00 16:15 E.Javor: Nedostatak homologne rekombinacije i PARP inhibitori u raku jajnika
16:15 16:30 D.Šarčević: Farmakoterapija karcinoma glave i vrata
16:30 16:45 M.Kuzmanović: Imunoterapija u liječenju karcinoma dojke
16:45 17:00 V.Pavlica: Aktivnosti Sekcije za onkološko ljekarništvo HFD-a
17:00 17:15 Zatvaranje skupa
D.Takač, V.Pavlica