Budući da su farmaceuti usko povezani s djelatnošću proizvodnje kozmetičkih
proizvoda, “Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje” Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo podrška su proizvođačima u ispunjavanju obveza
proizašlih iz primjene Uredbe (EZ) br.1223/2009.

PDF poveznica:

Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje, Izdanje HZJZ, veljača 2019

Dokument je objavljen na mrežnoj stranici:

https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/smjernice-za-proizvodace-predmeta-siroke-potrosnje/