Molim generaciju upisanu na FBF akademske godine 1969/1970 da prisustvuju proslavi 55 godina upisa na fakultet , koja će se održati u hotelu “Laguna” Kranjčevićeva 29, dana 27. travnja 2024. u 13 sati.
Molim da ovu poruku proslijedite kolegama s kojima ste u kontaktu.
Jasminka Drašković mob: 098/796 828; mail: jasminka.draskovic@gmail.com