SEKCIJA ZA JAVNO LJEKARNIŠTVO HFD-a organizira  predavanje 

u utorak, 26. studenoga 2019. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:            CIJEPLJENJE U DJEČJOJ DOBI

Predavač:     doc. dr. sc. Irena Bralić, dr. med. spec. pedijatrije, Medicinski fakultet 

                     Sveučilišta u Splitu, Specijalistička pedijatrijska ordinacija Bralić