Dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm.

Ovom konferencijom pod naslovom “TRANSFER SKRBI PACIJENATA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI” Hrvatsko farmaceutsko društvo nastavlja edukativno-javnozdravstvenu aktivnost na području biološke terapije.

Edukativno javnozdravstveni projekt “Transfer skrbi pacijenata na biološkoj terapiji” provodit će se do 30. studenoga 2020. u okviru PRIME platforme, točnije PRIME Biologics.

Projekt će se baviti temom izdavanja subkutane biološke terapije u ljekarnama te stručnim izazovima u praksi, integriranom skrbi liječnika i ljekarnika te suvremenom ljekarničkom skrbi pacijenata na biološkoj terapiji s dijagnozom reumatoloških, gastroenteroloških i dermatoloških bolesti.

Platforma PRIME nedavno je uspješno pokrenuta, s ciljem okupljanja relevantnih stručnjaka i iniciranja konstruktivnih dijaloga za poboljšanje zdravstvene skrbi u Republici Hrvatskoj.

PRIME je kratica za Platformu zdravstvenih politika za integriranu skrb i digitalnu transformaciju u zdravstvu, a izvedena je iz engleskog naziva  Policy platfoRm for Integrated care & digital transforMation in healthcarE

Ova virtualna konferencija je prva u nizu, te se na taj način HFD digitalnom transformacijom brine za cjeloživotnu izobrazbu ljekarnika i kolega drugih zainteresiranih struka diljem Hrvatske.

Odabirom uvaženih stručnjak, naših današnjih predavača i „opinion makera“ (oblikovatelja javnog mišljenja) želimo pokazati važnost integrirane skrbi i transfera skrbi i znanja među dionicima koji skrbe o zajedničkom pacijentu.

Zahvaljujemo partnerima koji su podržali današnju virtualnu konferenciju, a to su: UPUZ, Cisco i kompanija MSD Hrvatska.