DUGE LISTE ČEKANJA – PREPREKA ZA RANO OTKRIVANJE I LIJEČENJE AUTOIMUNIH I UPALNIH BOLESTI

Prim. INES BALINT, obiteljska liječnica

Prim. Ines Balint na virtualnoj konferenciji „Transfer skrbi pacijenta na biološkoj terapiji“ predstavila je temu Uloga obiteljskog liječnika u transferu skrbi pacijenta na biološkoj terapiji. Povodom toga, objasnila je na koji način obiteljski liječnici sudjeluju u prepoznanvanju i dijagnozi pacijenata kojim je potrebna biološka terapija, te koje su glavne prepreke u prepoznavanju prvih simptoma.

1. Kakva su Vaša iskustva s postupkom upućivanja na pacijente (s autoimunim (RA, AS, PsA) i upalnom bolesti crijeva (CD, UC))?

Temeljem kliničkog pregleda i anamnestičkih podataka  pacijente upućujemo na  dijagnostičku obradu koja se može napraviti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti( laboratorijska obrada, rtg) te, nakon toga, pacijenta upućujemo na pregled u SKZZ kako bi se nastavila obrada i utvrdilo postojanje autoimune/upalne bolesti.

  1. Koje su glavne poteškoće u vezi s otkrivanjem i upućivanjem pacijenta?

Iako nastojimo pacijente što prije poslati na bolničku obradu izrazito su duge liste čekanja na preglede.

  1. Obiteljski liječnici priznaju važnost ranog liječenja kod autoimunih (RA, AS, PsA) i upalnih bolesti crijeva (CD, UC), ali imaju razne prepreke. Što mislite zašto je to i kako se to može poboljšati?

Donošenjem stručnih smjernica koje bi definirale minimum pretraga koje je potrebno napraviti u pzz, adekvatna informatička podrška u smislu definiranja strukturiranog upitnika u kojem bi se označili simptomi bolesti i temeljem score tablice uputilo bi pacijente na daljnju obradu,  otvaranje komunikacijskih kanala između pzz i skzz radi bržeg termina obrade u skzz i bržeg početka liječenja.

  1. Kako se praktične vještine obiteljskih liječnika mogu poboljšati za otkrivanje ranih autoimunih (RA, AS, PsA) i upalnih bolesti crijeva (CD, UC) i aktivno uključivanje u ranu njegu?

Administrativno rasterećenje, adekvatna informatička podrška(strukturirani upitnici), postupnik inicijalnih dijagnostičkih postupaka i postupnik praćenja učinka liječenja oboljelih, brza komunikacija između pzz i skzz putem a5 uputnica.