Svake se godine u svijetu 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa s ciljem podizanja svijesti javnosti o javnozdravstvenom značaju virusnih hepatitisa, prvenstveno hepatitisa B i C. Hrvatsko farmaceutsko društvo i ove godine podržava hvalevrijednu nacionalnu kampanju Eliminirajmo hepatitis i #sveohepatitisu, s pohvalom razvoja inovativne online platforme i mobilne aplikacije koja je od neizmjerne koristi za sve rizične i oboljele pacijente, kao i zdravstvene stručnjake!

Sve o hepatitisu – Svjetski dan hepatitisa 2017.: Eliminirajmo hepatitis!

Svake se godine u svijetu 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa s ciljem podizanja svijesti javnosti o javnozdravstvenom značaju virusnih hepatitisa, prvenstveno hepatitisa B i C.

Svjetski dan hepatitisa počinje se obilježavati 2004. godine na razne datume. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) uvrstila je ovu inicijativu među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti 2010. godine, i od tada se obilježava 28. srpnja, na dan rođenja Barucha S. Blumberga – američkog znanstvenika zaslužnog za otkrivanje hepatitisa B i razvoj cjepiva protiv ovog virusa, za što je 1976. godine primio Nobelovu nagradu.

Aktivnosti obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana hepatitisa usmjerene su prema pozitivnim promjenama u prevenciji i liječenju ovih infekcija, kako bi se pridonijelo postizanju glavnog cilja prve Globalne zdravstvene strategije 2016.–2021. – eliminaciji virusnih hepatitisa u budućnosti. Aktivnosti uključuju poticanje pojedinaca, partnera i javnosti te izgradnju i jačanje političke volje za provedbu Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima koju je SZO usvojila na Općoj skupštini 2016. godine (engl. 69th World Health Assembly) i Globalnih ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals, SDGs) koji uključuju eliminaciju virusnih hepatitisa u sljedećih trinaest godina.

Diljem Hrvatske provodi se mnogobrojne aktivnosti u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva. Slogan i poruka ovogodišnje kampanje SZO-a i Svjetskog saveza za hepatitis (engl. World Hepatitis Alliance) jest „NEhep – Eliminirajmo hepatitis!“ (engl. NOhep-Eliminate hepatitis). Slogan predstavlja jednostavan i univerzalan poziv na akciju koji se može prilagoditi bilo kojoj lokalnoj sredini.

Aktivnosti koje pridonose eliminaciji hepatitisa: povećanje svjesnosti, edukacija i informiranje, testiranje i pravovremeno dijagnosticiranje, liječenje, ciljane prevencije koje se odnose na rutinsko cijepljenje protiv hepatitisa B, osiguranje kvalitete krvi i krvnih pripravaka u sustavu zdravstvene zaštite, te prevencija rizičnog korištenja droga (programi smanjenja štete).

 

 

Svaka aktivnost koja pridonosi prevenciji ili liječenju virusnih hepatitisa, korak je bliže eliminaciji tih bolesti.

Aktivnostima u borbi protiv hepatitisa pridonose i smjernice te nacionalne javnozdravstvene kampanje u čijem su središtu ove godine edukativna internetska platforma i mobilna aplikacija „Sve o hepatitisu“, čiji su suorganizatori Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), a podržavaju je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Hrvatski crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i mnoge druge institucije.

Eliminacija hepatitisa B u budućnosti cilj je, između ostaloga, i strateškog dokumenta SZO-a o cijepljenju European Vaccine Action Plan 2015-2020, koji se temelji na strateškom dokumentu Global Vaccine Action Plan 2011 – 2020. Iako je ovom uzročniku čovjek jedini prirodni domaćin te postoji djelotvorno i dostupno cjepivo, u eliminaciji hepatitisa B izazov predstavljaju kronične infekcije, jer dio zaraženih doživotno ostaje izvorom infekcije za osobe s kojima su u kontaktu.

Izvještaj SZO-a o 28 zemalja koje su značajno pogođene hepatitisima pokazuje da aktivnosti usmjerene ka eliminaciji hepatitisa, usprkos brojnim izazovima, daju vidljive rezultate.  Hepatitis B može se uspješno spriječiti cijepljenjem, dok je kronični hepatitis C danas izlječiv, zahvaljujući lijekovima nove generacije, što daje nadu da se u budućnosti hepatitis može eliminarati. No, potrebna je veća razina osviještenosti i razumijevanja rizika i mjera zaštite, važnosti prevencije, pravovremenog dijagnosticiranja i uključivanja oboljelih u skrb i liječenje, koje nisu jednako dostupni u svim zemljama.

Hrvatska ima dobru medicinsku skrb za oboljele od hepatitisa. Uz dostupnost suvremenog liječenja, uključujući dostupnost novih, izravno djelujućih antivirusnih lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C koji su na listi HZZO-a od 2015. godine te poboljšanjem epidemiološkog praćenja, procijepljenosti i dijagnosticiranja, zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sustava, stručnjaka, pacijenata, zdravstvene administracije, zajednice i organizacija civilnog društva, Hrvatska ima veliku mogućnost uklopiti se u realizaciju ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije.

Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C.

 

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj i svijetu

Virusni hepatitis akutna je ili kronična zarazna upalna bolest jetre uzrokovana virusima A, B, C, D i E. S virusnim hepatitisom žive stotine milijuna ljudi diljem svijeta i ta je skupina bolesti značajan  javnozdravstveni izazov koji zahtijeva globalni odgovor i zdravstvene intervencije. Virusi hepatitisa A i E  prenose se oralnim putem, zagađenom hranom i vodom i najčešći su u zemljama niskog higijenskog standarda. Hepatitis A, koji se naziva još i „zarazna žutica“, tj. bolest „prljavih ruku“, uzrokuje akutnu, prolaznu bolest i u Hrvatskoj se pojavljuju samo sporadično. Bitno je skrenuti pažnju na virusne hepatitise B i C,  koji se prenose zaraženom krvlju i tjelesnim tekućinama te često imaju blage simptome ili oni čak izostaju, ali kad prijeđu u neprepoznatu kroničnu bolest, kod dijela bolesnika mogu uzrokovati cirozu i rak jetre. Hepatitisi B i C javljaju se u svim dijelovima svijeta, a njihova učestalost uvelike varira od jednog zemljopisnog područja do drugog, kao i između različitih skupina stanovništva unutar određenih geografskih područja. U svijetu od kroničnog hepatitisa B ili C boluje oko 325 milijuna ljudi (257 milijuna ljudi od kroničnog hepatitisa B, a oko 71 milijun od kroničnog hepatitisa C). Hepatitis godišnje uzrokuje smrt više od 1,3 milijuna svjetske populacije – što je jednako smrtnosti od HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Kronični hepatitisi B i C glavni su uzrok nastanka ciroze i raka jetre te najčešći razlog za transplantaciju jetre u Europi.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj od kroničnog hepatitisa C boluje oko 40.000, a od kroničnog hepatitisa B oko 25.000 ljudi. Hrvatska nije zemlja s velikom učestalošću hepatitisa B i C u općoj populaciji, no neke su skupine građana izložene većem riziku od zaraze (osobe koje injektiraju droge, osobe koje često mijenjaju spolne partnere). Posljednjih se godina u Hrvatskoj bilježi dvjestotinjak prijava novootkrivenih slučajeva hepatitisa C i stotinjak prijava novootkrivenih slučajeva hepatitisa B godišnje.  U Hrvatskoj su 2017. godine, temeljem prijava zaraznih bolesti koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio do danas, od hepatitisa B oboljele 22 osobe, a od hepatitisa C 60 osoba.

Zahvaljujući cijepljenju, broj djece oboljele od kroničnog hepatitisa B značajno se smanjio (sa 4.7 % prije uvođenja cijepljenja na 1,3 % 2015. godine), prevenirajući svake godine oko 4,5 milijuna novih zaraza hepatitisom B kod djece. Međutim, nove se infekcije i dalje pojavljuju, uglavnom virusom hepatitisa C. Oko 1,8 milijuna ljudi svake godine oboli od hepatitisa C, najčešće kao posljedica injektiranja droga ili zaraze u zdravstvenim ustanovama u nekim zemljama.

U Hrvatskoj se protiv hepatitisa B od 1999. godine rutinski cijepe djeca u dobi od 12 godina, a od 2007. godine i dojenčad. Cijepni obuhvati protiv hepatitisa B u dojenačkoj dobi zadnjih godina kreću se između 93 % i 96 %, a obuhvati kod dvanaestogodišnjaka od 96 % do 98 %.  Otkad je cijepljenje uvedeno u program obveznog cijepljenja u Hrvatskoj (2009. g.), učestalost hepatitisa B smanjila se za 79 %, a najveći dobno-specifični pad učestalosti zabilježen je kod djece i adolescenata, a zatim u mladih odraslih osoba. Nažalost, u proteklih pet godina bilježimo blagi kontinuirani pad procijepljenosti (cijepnih obuhvata), koji je izraženiji u zadnje dvije godine.

Veliki broj ljudi koji žive s kroničnim hepatitisom B ili C ne zna da je zaraženo (90 % oboljelih od hepatitisa B i 80 % oboljelih od hepatitisa C), a samo je manjem broju onih kojima je dijagnosticirana infekcija dostupno liječenje, pogotovo u zemljama s niskim i srednjim prihodima.  Ako se ne liječe, oboljeli su izloženi riziku od razvoja ozbiljnih komplikacija i teškog narušavanja zdravlja te mogu nesvjesno prenijeti virus na druge osobe. Stoga je potrebno povećati broj testiranja osoba koje su izložene većem riziku za te infekcije i povećati broj oboljelih koji primaju terapiju, kako bi se postigao globalni cilj do 2030. godine: 90 %-tno smanjenje broja novozaraženih u svijetu, 65 %-tno smanjenje smrtnosti te 80 %-tno povećanje stope liječenja.

 

Nacionalna kampanja „Sve o hepatitisu“

Nacionalna kampanja „Sve o hepatitisu“ od početka do kraja srpnja provodi se preventivnim porukama na plakatima, lecima i spotovima. Kampanja u središte stavlja internetsku platformu i mobilnu aplikaciju „Sve o hepatitisu”.

Vodeći računa o specifičnostima virusnih hepatitisa, potrebi za utjecajem na znanje i zdravlje opće populacije, ali i prepoznavanje rizične izloženosti hepatitisima B i C kao najtežim oblicima hepatitisa, izradom prve hrvatske mobilne aplikacije #sveohepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr omogućili smo širok obuhvat građana, s naglaskom na teško dostupne populacije izložene visokom riziku od zaraze hepatitisima B i C, te pravovremen, fleksibilan i inovativan pristup informacijama i zdravstvenim uslugama.

Cilj mobilne aplikacije #sveohepatitisu jest dosegnuti što veći broj osoba u (potencijalnom) riziku od izloženosti, pogotovo hepatitisima B i C. Preporučujemo da što više ljudi preuzme aplikaciju, informira se i poduzme odgovarajuće korake sukladno prepoznatim rizičnim čimbenicima ili indikacijama za očuvanje zdravlja. Ideja je da i mobilna aplikacija i internetska platforma budu dostupan, kontinuiran, interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i probira osoba izloženih većem riziku od zaraze.

Platforma i aplikacija “Sve o hepatitisu“ izrađene su u informativne i obrazovne svrhe, u cilju poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od infekcija virusnim hepatitisima. Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama o jetri, virusnim hepatitisima A do E (stavljajući naglasak na hepatitis B i hepatitis C), načinima prijenosa, rizicima za zarazu testiranju, liječenju i zaštiti. Bilo da je riječ o korisnim informacijama, interaktivnim uslugama kalkulatora rizika i preporukama, individualnom savjetovanju ili podsjetniku za liječenje, vjerujemo da svatko može pronaći nešto korisno za sebe.

 

Prevencija virusnog hepatitisa u Hrvatskoj

Polazišta programa i aktivnosti prevencije hepatitisa B i C u Hrvatskoj u skladu su s međunarodnim dokumentima: strategijom i akcijskim programima SZO-a i Europskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), Ciljevima održivog razvoja (engl. SDGs) Ujedinjenih naroda, Nacionalnom strategijom zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020., Strateškim planom razvoja javnog zdravstva i drugim dokumentima. Hrvatski je sabor 2009. godine usvojio Rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa.

U Republici Hrvatskoj prevencija uključuje edukaciju o rizicima i načinima zaštite, cijepljenje protiv hepatitisa B, osiguranje kvalitete krvi i krvnih pripravaka u sustavu  zdravstvene zaštite, sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, nadzor nad invazivnim kozmetičkim zahvatima (piercing, tetoviranje), prevenciju u populaciji korisnika droga (programi smanjenja štete). Pad učestalosti hepatitisa B zahvaljujemo cijepljenju protiv hepatitisa B.

Kao i u mnogim razvijenim zemljama, u Hrvatskoj je, osim u brojnim zdravstvenim institucijama (Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mreža centara zavoda za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis dostupno i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu (primjerice CheckPoint Zagreb – u organizaciji HUHIV-a u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, HCK-om i HZJZ-om, Hepatos Rijeka u suradnji s Nastavnim zavodom primorsko goranske županije, Help u suradnji s Nastavnim zavodom Splitsko dalmatinske županije).

Gdje se može obratiti za pomoć i savjet?

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa provode se u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske i obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju:

  • Implementacija prve hrvatske inovativne mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme hepatitis.hr
  • Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Sve o hepatitisu“ oglašavanjem plakatima i letcima u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama te institucijama: zavodima za javno zdravstvo, ljekarnama, ustanovama socijalne skrbi, zatvorskoj bolnici u Zagrebu, probacijskim uredima, udrugama…
  • Digitalna nacionalna kampanja promicanjem preuzimanja mobilne aplikacije Sve o hepatitisu putem raznih internetskih platformi i društvenih mreža
  • Video spot nacionalne kampanje Svjetskog dana hepatitisa s naglaskom na mobilnu aplikaciju i internetsku platformu, emitiranje na nacionalnim i lokalnim televizijama, u domovima zdravlja, kinima i dr.
  • Uključivanje partnera kampanje u promicanju kampanje, javnozdravstvene svjesnosti o virusnim hepatitisima i profesionalne uključenosti – Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,  Grad Zagreb,  Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Grad Zagreb, Vox komunikacije d.o.o., Blitz-Cinestar d.o.o., Cineplexx, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski crveni križ, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i dr.
  • Stručni simpozij povodom Svjetskog dana hepatitisa 28.7.2017. god. u velikoj predavaonici Klinike za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Više o simpoziju na mrežnim stranicama Klinike: bfm.hr

 

 

Svaka aktivnost koja pridonosi prevenciji ili liječenju virusnih hepatitisa, korak je bliže eliminaciji tih bolesti.

Aktivnostima u borbi protiv hepatitisa pridonose i smjernice te nacionalne javnozdravstvene kampanje u čijem su središtu ove godine edukativna internetska platforma i mobilna aplikacija „Sve o hepatitisu“, čiji su suorganizatori Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), a podržavaju je Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Hrvatski crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Grad Zagreb, Vox komunikacije d.o.o., Blitz-Cinestar d.o.o., Cineplexx, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu i mnoge druge institucije.

 

 

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

 

VIŠE:

https://www.hzjz.hr/novosti/svjetski-dan-hepatitisa-2017-eliminirajmo-hepatitis/

http://javno-zdravlje.hr/svjetski-dan-virusnih-hepatitisa-2017-eliminirajmo-hepatitis/

http://huhiv.hr/svjetski-dan-hepatitisa/