Sekcija za analitiku lijekova HFD-a organizira predavanje u četvrtak, 23. veljače 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:        ULOGA BIOANALITIKE U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – POTENCIJAL
TERAPIJSKOG PRAĆENJA ONKOLOŠKIH LIJEKOVA

Predavač: Lu Turković, mag. pharm., Zavod za analitiku lijekova, Sveučilišta u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet