Sekcija farmaceuta seniora HFD-a organizira predavanje u utorak, 10. siječnja 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:            MIKROBI I ANTIMIKROBNOST ZAČINA

Predavač:     prof. dr. sc. Stjepan Pepeljnjak, redov. prof. FBF-a Sveučilišta u Zagrebu u
mirovini