FARMACEUTSKI GLASNIK je glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva. FARMACEUTSKI GLASNIK izlazi kao mjesečnik od 1945. godine. Časopis je izlazio od 1907. do 1944. godine pod nazivom »Farmaceutski vjesnik«, dakle ukupno gledajući Farmaceutski glasnik ima više od stoljeća tradicije u u informiranju farmaceuta! Redovita suradnja s najeminentnijim stručnjacima na području farmacije, kao i sadržaj kreiran po najvišim stručno-znanstvenim kriterijima, čini Farmaceutski glasnik neprocjenjivom vrijednosti farmaceutske struke!

FARMACEUTSKI GLASNIK Izdaje:
Hrvatsko farmaceutsko društvo
Zagreb, Hrvatska

UREDNIČKI ODBOR

Glavna i odgovorna urednica:
Maja Jakševac-Mikša

Tehnička urednica:
Vera Kovač

Članovi uređivačkog odbora FG:
Lajla Bencarić
Ines Buhač
Jasna Krznar
Željan Maleš
Ivan Pepić
Melita Petrović
Mirna Radošević
Ita Samaržija
Maja Tabak Slošić
Siniša Tomić

Adresa uredništva:
»Farmaceutski glasnik«, HFD, Masarykova 2/II, 10000 Zagreb, Hrvatska;
telefon: 4872-849, telefaks: 4872-853; e-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hr
Žiro račun: Hrvatsko farmaceutsko društvo, Zagreb, IBAN broj HR8923600001101367614
Farmaceutski glasnik citira EMBASE/Excerpta Medica

FARMACEUTSKI GLASNIK izlazi kao mjesečnik od 1945. godine.
Časopis je izlazio od 1907. do 1944. godine pod nazivom »Farmaceutski vjesnik«.
Izdavanje »Farmaceutskog glasnika« ubilježeno je u Ministarstvu informiranja
pod brojem 523-021/92-84/116.

Temeljem odluke Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 20. ožujka 2006. (Klasa:053-07/06-09/24, Ur.broj:534-04-04/1-06/02), za sve oglase lijekova objavljene u ovom broju “Farmaceutskog glasnika”, sastavni dio predstavljaju cjelokupni odobreni sažetak opisa svojstava lijeka te cjelokupna odobrena uputa, sve sukladno člancima 16. i 22. Pravilnika o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (NN br. 62/05).

Godišnja pretplata:
za tuzemstvo: pravne osobe 550 kn, fizičke osobe 300 kn, pojedini broj 25 kn;
za inozemstvo: pravne osobe 80 USD, fizičke osobe 40 USD.
Navedene cijene ne uključuju PDV.

Slog i tisak:
LASER plus, Brijunska 1a, Zagreb

Naklada:
2400