Acta Pharmaceutica, znanstveni časopis  kojeg izdaje Hrvatsko farmaceutsko društvo, ostvario je novi faktor odjeka (Journal impact factor, JIF) za 2022. od 2,8. Vrlo važno, časopis je pokazao jasno povećanu prepoznatljivost unutar područja s novim sjajnim normaliziranim indikatorom (Journal citation indicator, JCI) od 0,86 (JCR, Clarivate Analytics). Visoko su porasli i metrički faktori prema Scopusu sa CiteScore vrijednošću od čak 5,9 i analognim normaliziranim SNIP faktorom od 1,025!

Prema Scopus SCImago bazi Acta Pharmaceutica pripada u kvartil Q2 unutar farmaceutskih znanosti a također u Q2 kroz JCI prema Clarivate Analytics.

Prepoznatljiv je trajni rast utjecaja Acta Pharmaceutica na metričkoj ljestvici časopisa u cjelokupnoj svjetskoj znanstveno-izdavačkoj zajednici, a i dalje je među vodećima unutar hrvatske znanstvene ljestvice.

Također, s veseljem, uskoro najavljujemo, i specijalne brojeve. Pridružite nam se!