Godišnja konferencija farmaceuta Htvatske u organizaciji HFD-a će se održati u Zagrebu u hotelu Sheraton od 27. – 29. listopada 2022. Tema ovogodišnje konferencije je

LJEKARNIČKA SKRB U PODRUČJU PREHRANE KRONIČNIH BOLESNIKA

Bogati program koji uključuje predavanja i panel rasprave istaknutih javnih i bolničkih ljekarnika, liječnika i nutricionista iz područja gastroenterologije, onkologije, kardiologije i dijabetologije te ima za cilj ukazati na važnost multidisciplinarnog pristupa u skrbi kroničnih bolesnika.

Program konferencije: GODIŠNJA KONFERENCIJA FARMACEUTA HRVATSKE Program

 

PRIJAVE:                                    Kotizacija                          Kotizacija                             Kotizacija

                                                do 1. rujna 2022.        do 1. listopada 2022.       nakon 1. listopada 2022.

_________________________________________________________________________________________________

Sudionici članovi HFD-a*        1.500,00 kn                         2.000,00 kn                 2.500,00 kn

Sudionici                                     1.800,00 kn                         2.300,00 kn                 2.800,00 kn

Izlagači na izložbi                      1.500,00 kn                         1.625,00 kn                  1.750,00 kn

Osobe u pratnji                         1.500,00 kn                          1.625,00 kn                  1.750,00 kn

Studenti dodiplom. studija**   700,00 kn                           700,00 kn                     700,00 kn

Doplata za večeru, 28. listopada 2022. iznosi  150,00 kn.

 

Kotizacija i doplata uključuju PDV. 

*Informaciju o plaćenoj članarini za 2022. obvezno označiti na prijavnici.

**Studenti trebaju obavezno priložiti potvrdu o pohađanju dodiplomskog studija, broj studentskih kotizacija je ograničen.

Kotizacija za sudionike uključuje: prisustvovanje predavanjima, potvrdnicu, bodovanje HLJK, osvježenje u stankama, društvene sadržaje (za večeru 28. 10. 2022. potrebna je doplata).

Kotizacija za izlagače i osobe u pratnji uključuje: društvene sadržaje (za večeru 28. 10. 2022. potrebna je doplata).