Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rovinju (Kongresni centar Cap Aureo), od 21. do 24. svibnja 2015., pod sloganom “Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja!”. Nadamo se da će svaki sudionik kongresa u raznovrsnom programu pronaći zanimljive i korisne sadržaje, bilo da se bavi znanstvenim, regulatornim, industrijskim ili praktičnim dijelom farmacije.

 

Poštovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo   nam   je   pozvati  Vas  na 5. HRVATSKI KONGRES FARMACIJE s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Rovinju (Kongresni centar Cap Aureo), od 21. do 24. svibnja 2015., pod sloganom:

 

Farmaceutska izvrsnost u službi zdravlja! | Pharmaceutical Excellence dedicated to Health!

 

 

Organizator  |  Organized by

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

CROATIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY

 

 

U suradnji s  |  In cooperation with

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

FACULTY OF PHARMACY AND BIOCHEMISTRY, UNIVERSITY OF ZAGREB

i  |  and

AGENCIJOM ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE RH

CROATIAN AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES

 

 

Kongres će se održati pod visokim državnim pokroviteljstvom

The Congress will be held under high state auspices

 

Znanstvenim i stručnim programom kongresa nastojat ćemo obuhvatiti zanimljiva predavanja istaknutih pozvanih stranih i domaćih stručnjaka, kao i brojna posterska izlaganja, s ciljem prikaza najnovijih rezultata istraživanja u području farmaceutskih znanosti te napretke i težnje u farmaceutskoj praksi.

Kongresni program će biti podijeljen prema slijedećim tematskim cjelinama:

 

TEME | Topics

 

   [1] BIOETIKA U FARMACIJI | Bioethics in pharmacy

   [2] BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO | Hospital pharmacy

   [3] FARMACEUTSKA IZOBRAZBA I TRAJNO USAVRŠAVANJE | Pharmacy education and training

   [4] FARMACEUTSKI MENADŽMENT I MARKETING | Pharmaceutical management and marketing

   [5] FARMACEUTSKE ZNANOSTI | Pharmaceutical sciences

   [6] FITOFARMACIJA I DODACI PREHRANI | Phytopharmacy and food supplements

   [7] JAVNO LJEKARNIŠTVO | Community pharmacy

   [8] JAVNOZDRAVSTVENI PROJEKTI | Public health projects

   [9] KLINIČKA FARMACIJA | Clinical pharmacy

[10] KOZMETOLOGIJA I DERMATOFARMACIJA | Cosmetology and dermatopharmacy

[11] REGULATORNA ZNANOST | Regulatory science

[12] TRADICIJA I INOVACIJE U IZRADI MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA | Tradition and inovations in pharmaceutical compounding

[13] ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA | Health ecology

[14] RAZLIČITO | Miscellaneous

 

Nove spoznaje i stalan napredak farmaceutskih i srodnih znanosti te promjene koje zahvaćaju farmaceutsku praksu nameću potrebu da neprestano učimo i razmjenjujemo iskustva te da suradnjom u svim dijelovima struke pridonosimo njezinom razvoju i uspješnosti. Stoga, pozivamo znanstvenike i stručnjake koji se bave istraživanjem, razvojem i učincima lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani te osiguranjem njihove kakvoće, regulatornim praćenjem, farmakoekonomikom, razvojem kliničke farmacije i farmaceutske skrbi u okviru javnog i bolničkog ljekarništva, da na kongresu prikažu najnovije rezultate svojih istraživanja i stručnoga rada, s ciljem što veće dobrobiti za pacijente u budućnosti. Pozivamo i sve koji se bave svim oblicima dodiplomske i poslijediplomske izobrazbe farmaceuta te trajnim stručnim usavršavanjem, da daju svoj aktivan doprinos uspjehu kongresa.

Nadamo se da će svaki sudionik kongresa u raznovrsnom programu pronaći zanimljive i korisne sadržaje, bilo da se bavi znanstvenim, regulatornim, industrijskim ili praktičnim dijelom farmacije. Vjerujemo da će kongres biti prigoda za ugodna druženja, susrete s kolegama, prijateljima i poslovnim partnerima. Tome će sigurno svojom jedinstvenom ljepotom i gostoprimstvom pridonijeti i Rovinj, koji godinama privlači turiste iz svih krajeva svijeta.

 

Veselimo se druženju tijekom kongresa.

Dobrodošli u Rovinj!

 

 

Predsjednica Organizacijskog odbora  | President of the Organizing Committee

Maja Jakševac Mikša