Dana 11. srpnja 2019. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je inicijativna skupština urednika hrvatskih znanstvenih časopisa. Posljedica je to procesa sazrijevanja ideje o formiranju Udruge urednika hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te onih za popularizaciju znanosti. Udruga bi se i formalno registrirala, bila mjesto razmjene ideja i iskustava u znanstvenom izdavaštvu, te pomogla časopisima da postignu višu razinu kvalitete i prate trendove svjetskog znanstvenog izdavaštva. Uz to, takva udruga bila bi relevantni partner koji bi znanstvene časopise predstavljao prema tijelima državne uprave te sličnim međunarodnim institucijama. Ovoj skupštini je nazočilo stotinjak sudionika ukazujući na veliki interes za ovakvom inicijativom.

Dati su prijedlozi o budućim aktivnostima i organizaciji Udruge, formiranju Radne grupe za pripremu materijala za registraciju Udruge, te se razvila rasprava o financiranju časopisa putem natječaja MZO (Ministarstva znanosti i obrazovanja). Oformljena je Radna skupina za pripremu Statuta udruge, te bi se ujesen trebala održati osnivačka skupština i obaviti registracija Udruge.

Budući da je MZO prema javnom pozivu za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. iz natječaja isključilo časopise čiji su izdavači fakulteti, sveučilišta ili javni znanstveni instituti, Senat Sveučilišta u Zagrebu je poslao Vladi Republike Hrvatske Apel za očuvanje sustava javnog financiranja domaćih znanstvenih časopisa te za regularno i dostatno financiranje znanstvenih časopisa u 2019. godini. Ova je skupština podržala taj apel dopisom upućenim MZO-u i pojedinačnim prigovorima časopisa isključenih iz natječaja.