Međunarodni eksperti za antikoagulaciju objavili su interprofesionalnu smjernicu za poboljšanje liječenja bolesnika koji uzimaju oralne antikoagulanse. iPACT (International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce) je u novoj smjernici definirao 18 preporuka stvarajući time bazu za optimiranje terapije i unapređenje skrbi bolesnika na oralnim antikoagulansima.

Top 5 interprofesionalnih preporuka za poboljšanje skrbi nad bolesnicima koji se liječe oralnim antikoagulansima iz nove smjernice jesu:

  • ​Monitoriranje INR-a
  • Transfer skrbi između dijelova zdravstvenog sustava
  • Adherencija
  • Komunikacija s bolesnikom i uključivanje bolesnika u proces liječenja
  • Usklađivanje terapije i pregled terapije lijekovima

Smjernica potiče vlade diljem svijeta da se fokusiraju na specifične domene antikoagulacijskog liječenja koje zahtijevaju interprofesionalnu kolaboraciju.

Slaven Falamić, specijalist kliničke farmacije zaposlen u ljekarni Branka Marušić, hrvatski predstavnik u udruženju iPACT koji je sudjelovao u izradi smjernice, smatra kako je smjernica izvrsna polazišna točka koja može pomoći u osmišljavanju prakse ljekarničke skrbi u zemljama članicama iPACT-a. Sada je vrijeme da ljekarnici i drugi dionici zdravstvenog sustava, a posebno lideri, pomognu u diseminaciji i korištenju smjernice na izvorištu naše prakse. Tek tada moguće je osigurati pozitivan klinički učinak.

iPACT SMJERNICA ZA POBOLJŠANJE LIJEČENJA BOLESNIKA KOJI UZIMAJU ORALNE ANTIKOAGULANSE