Izložba

Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta

iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU

otvorena u Gliptoteci HAZU 24. listopada 2019. u 19 sati.

Izložba i katalog donose sažeti pregled povijesti obrazovanja hrvatskih farmaceuta i razvoja ljekarništva u Hrvatskoj na primjerima diploma i povelja iz muzejske zbirke te ukazuju na važnost zaštite građe postupcima konzerviranja, restauriranja i digitalizacije.

Zbog krhkosti i osjetljivosti materijala (pergamena, papir) na izložbi je prikazana većim dijelom digitalizirana građa: 48 digitaliziranih diploma i povelja hrvatskih farmaceuta iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije te 10 restauriranih izvornika, kao i popratni restauratorski plakati.

Nositelj projekta je Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU u suradnji s Gliptotekom HAZU i u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom, Središnjim laboratorijem za konzervaciju i restauraciju.

Autorice izložbe: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić i Silvija Brkić Midžić, prof., viša kustosica

Digitalizacija građe: Goran Vržina

Autor vizualnog identiteta izložbe i likovnog postava: Ante Rašić, Studio Rašić

Autor restauratorskih plakata za izložbu: Igor Kozjak, Središnji laboratorij za konzervaciju i restauraciju HDA

Izložba je realizirana zahvaljujući potpori Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Zaklade HAZU i Hrvatskoga farmaceutskog društva.

Izložba ostaje otvorena do 20. studenoga 2019.