SEKCIJA ZA FARMACEUTSKI MENADŽMENT I FARMAKOEKONOMIKU HFD-a
organizira predavanje

u utorak, 11. veljače 2020., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati

Tema:          KAKO MOTIVIRATI LJEKARNIČKI TIM?

Predavač:   mr. sc. Alan Ramić, mag. pharm., AURANTIUM d.o.o.