Europska  komisija,  u  suradnji  s  Organizacijom  za  gospodarsku  suradnju  i  razvoj  (OECD) i

Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike, provodi dvogodišnju inicijativu

pod nazivom „Ukratko o zdravlju: Europa“ (State of Health in the EU)  kako bi kreatorima

politika,  interesnim  skupinama  i  zdravstvenim  djelatnicima  pružila  konkretne  i  usporedive

podatke te omogućila uvid u stanje zdravlja i zdravstvene sustave u zemljama EU-a.

Predstavništvo Europske komisije  i Glavna uprava Europske komisije za zdravlje i sigurnost

hrane  (DG  SANTE)  predstavili su  izvješća  o  stanju  zdravlja  u  EU-u  i Hrvatskoj, izdanja za 2019.

godinu, u Školi narodnog zdravlja ,,Dr. Andrija Štampar“, u petak, 6. prosinca 2019.

Nazočne  je  pozdravila  viša  ekonomska  savjetnica  u  Predstavništvu  Europske  komisije  u

Hrvatskoj  gđa  Judita  Cuculić  Župa,  dok  je  izvješće  „Ukratko  o  zdravlju:  Europa“  i  profile

zdravlja država članica s naglaskom na Hrvatsku te popratno izvješće predstavili predstavnici

Glavne uprave  Europske  komisije  za  zdravlje  i  sigurnost  hrane  (DG SANTE) Filip-Michael

Domanski i Bernard Rachel.

 

Dodatne informacije:

Dvogodišnji ciklus „Ukratko o zdravlju: Europa” sastoji se od četiri glavne faze:

  1. izvješće „Ukratko  o  zdravlju:  Europa”,  koje  izrađuje  OECD,  horizontalna  je  početna

točka

  1. u pojedinačnim  zdravstvenim  profilima  država  članica,  koji  su  prilagođeni  kontekstu  i

posebnostima  svake  države  članice  EU-a,  ocjenjuju  se  prednosti  i  nedostatci  njihovih

zdravstvenih sustava

  1. u popratnom izvješću, koje se objavljuje uz zdravstvene profile država članica, donose se

opći zaključci, utvrđuju poveznice sa zajedničkim prioritetima politike svih zemalja EU-a te

istražuju mogućnosti za uzajamno učenje

  1. pred kraj  dvogodišnjeg  ciklusa  zdravstvena  tijela  država  EU-a  mogu  zatražiti

dobrovoljne razmjene sa stručnjacima  uključenima u State of Health in the EU kako bi

raspravili o rezultatima i mogućim odgovorima politike.

Istraživanje  provode  zdravstveni  stručnjaci,  a  svrha  mu  nije  dati  preporuke  već  relevantnim

informacijama poduprijeti postupak donošenja politika.

 

Profili zdravlja država članica

Profil  zdravlja  države  članice  kratak  je  prikaz  stanja  zdravlja  njezina  stanovništva  te  ključnih

čimbenika rizika,  uz  sažetu  ocjenu  uspješnosti  zdravstvenog  sustava u  toj  zemlji s  obzirom  na

njegovu učinkovitost, dostupnost i otpornost.

Profile  zdravlja  država  članica  (njih  28  te  Islanda  i  Norveške)  izrađuju  OECD  i  Europski

opservatorij za zdravstvene sustave i politike (European Observatory on Health Systems and

Policies) u suradnji s Europskom komisijom.

Profili su temeljni dio ciklusa „State of Health in the EU”. Dok se u izvješću „Ukratko o zdravlju:

Europa” daje usporedan pregled za sve zemlje, profili sadržavaju ocjene prednosti i nedostataka

zdravstvenih sustava pojedinačnih zemalja. Pri izradi profila primijenjene su standardna struktura

i  metodologija,  ali  sadržaj  je  prilagođen  temama  relevantnima  za  pojedinačne  zemlje  EU-a.

Zemlje EU-a nisu rangirane prema općim rezultatima, već su ocijenjene s obzirom na specifične

nacionalne okolnosti i ostvareni napredak.

 

Popratno izvješće

U  popratnom izvješću izvode  se  opći  zaključci  na temelju  zdravstvenih  profila  država  članica.

Naglasak je na zajedničkim ciljevima politike svih zemalja EU-a i utvrđivanju područja u kojima

bi  Europska  komisija  mogla  dati  svoj  doprinos  olakšavanjem  uzajamnog  učenja  i  razmjene

primjera dobrih praksi.

Ove  godine,  Popratno  izvješće  usredotočeno je  na  teme: 1. izbjegavanje  cijepljenja

(antivakserske pokrete), 2. unapređenje  zdravlja  uz  mHealth,  3. nedovoljno  znanje  o

dostupnosti  zdravstvenog  sustava, 4. prebacivanje zadataka kod zdravstvenih radnika i 5. lakši

pristup lijekovima.

Prošli primjerak State of Health in the EU: Hrvatska – Stanje zdravlja i zdravstvene zaštite izdan

je 2017. godine.