3. HRVATSKI KONGRES KLINIČKE FARMACIJE
u organizaciji
SEKCIJE ZA KLINIČKU FARMACIJU
HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA
u suradnji s
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKIM FAKULTETOM
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
 
KLINIČKA FARMACIJA U SUSTAVU ZDRAVSTVA: MOGUĆNOSTI I IZAZOVI
Zagreb, hotel Hilton Garden Inn, 09. – 11. lipnja 2022.

SVE INFORMACIJE O KONGRESU NA POVEZNICI:

Dobrodošli

 

 

 

 

Hrvatskog farmaceutskog društva

www.farmaceut.org