SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU HFD-a organizira  predavanje u

srijedu, 16. studenoga 2022. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         PRIMJENA CIKLODEKSTRINA U RAZVOJU TERAPIJSKIH SUSTAVA ZA

                     DOSTAVU ANTITUMORSKIH LIJEKOVA

Predavač:    Martina Nikolin, mag. pharm., ZU Ljekarne Prima Pharme