P O Z I V
na

SKUPŠTINU HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA

koja će se održati u
petak, 8. prosinca 2023.

u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 12 sati.

D n e v n i  r e d:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika
4. Stručno predavanje: “Međusobna zamjenjivost lijekova”, doc. dr. sc. Iva Klarica Domjanović,    mag. pharm., HALMED
5. Dodjela nagrada HFD-a
6. Izvješće o radu HFD-a između dviju Skupština
6.1. Izvješće predsjednice i izvršnog direktora
6.2. Financijsko izvješće
6.3. Izvješće Nadzornog odbora
7. Rasprava i glasovanje o izvješćima pod točkom 6.
8. Plan rada HFD-a za sljedeće jednogodišnje razdoblje
9. Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu
10. Donošenje odluke o visini članarine za 2024. godinu
11. Različito

Upravni odbor HFD-a

Skupština je najviše tijelo HFD-a i čine je svi članovi HFD-a.