SEKCIJA ZA FITOFARMACIJU I DODATKE PREHRANI organizira predavanje

u srijedu, 19. travnja 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema: OSNOVNI PRINCIPI MIKROBIOLOŠKE KONTROLE U PROIZVODNJI LIJEKOVA

Predavač: Nikolina Bači, dipl. ing. bioteh., univ. spec. techn. aliment., Belupo

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.