SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira  predavanje u

srijedu, 23. studenoga 2022. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:         LIJEKOVI ZA LIJEČENJE HEPATITISA C

Predavač:   dr. sc. Kristina Pavić, mag. pharm., Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-

biokemijski fakultet, Zavod za farmaceutsku kemiju