SEKCIJA FARMACEUTA JUNIORA HFD-a organizira  predavanje u

ponedjeljak, 22. svibnja 2023. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:           GLP-1 analozi – TikTok trend ili?

Predavač:   Jan Homolak, dr. med., Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu

Predavanje će biti bodovano od strane HLJK prema Pravilniku za stručno osposobljavanje magistara farmacije.