SEKCIJA ZA KLINIČKU FARMACIJU organizira  predavanje u

srijedu, 24. svibnja 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:
Analiza farmakoterapije kliničkog farmaceuta u starijih pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar

Predavač:
Mirjana Erić Popović, mag. pharm, spec. kliničke farmacije, Bolnička ljekarna, Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.