Na web stranici ISKRA-e objavljena je poveznica na video MJERE ZAŠTITE PRI RADU S BOLESNICIMA KOD KOJIH JE MOGUĆA ILI DOKAZANA INFEKCIJA NOVIM KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2) snimljen prema naputku Svjetske zdravstvene organizacije:

http://www.hdkm.hr/novi-koronavirus-sars-cov-2/