SEKCIJA FARMACEUTA SENIORA HFD-a organizira predavanje
u utorak, 12. ožujka 2024. u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema:

DOBITNICI NAJVIŠEG FARMACEUTSKOG PRIZNANJA „MEDALJA PROF. DR.
JULIJE DOMAC“ U RAZDOBLJU 1969. – 1976.

Predavač:   Ines Buhač, mag. pharm.