Poštovane kolegice i kolege,

Zbog još uvijek važećih epidemioloških mjera odlučili smo do daljnjega odgoditi planirani izlet u Rijeku koji je bio predviđen za 29. svibnja. Moramo biti odgovorni i misliti na sigurnost i zdravlje zainteresiranih kolegica i kolega te ćemo izlet organizirati kada putovanje bude sigurno.

Naglasak će biti na posjetu novom specijaliziranom JGL Muzeju farmacije gdje je na suvremen način prikazana svjetska i hrvatska povijest farmacije (prikaz objavljen u Farmaceutskom glasniku br. 11-12/2020).

Drugi dio izleta obuhvatit će boravak u prirodi, obilaskom opatijskih šetnica.

Vodičica: Dragica Jedvaj

Planirana skupina izletnika je 20 − 25 sudionika (ako se prijavi manje od 20 zainteresiranih izlet se neće realizirati).

Polazak autobusa je u 7 sati s Trga S. Zdeslava Turića 1 (južno parkiralište poglavarstva Grada Zagreba) a povratak u večernjim satima.

Cijena izleta za članove je 250 kn, za nečlanove 300 kn, a za umirovljenike 200 kn. Prijave se primaju u uredu HFD-a, tel. 01/4872 849, kontakt osoba Nataša Fot, e-mail: office1@farmaceut.org

Detaljnije informacije o izletu pratite na www.farmaceut.org ili kontaktirajte ured HFD-a, budući da se zbog epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19, okolnosti brzo mijenjaju i nepredvidive su.