GENERACIJA UPISANA na FBF akad. god. 1974/75. organizira proslavu 50. godišnjice upisa u subotu, 25. svibnja 2024. Molimo zainteresirane da se jave najkasnije do 25. travnja 2024. jednom od navedenih kolega. Također molimo da informaciju proslijedite kolegama s kojima ste u kontaktu.

Darko Cesar, tel.: 098 236 787, mail: darko.cesar@icloud.com

Krešimir Rukavina, tel.: 098 313 485, mail: kresimir.rukavina11@gmail.com