Drage kolegice i kolege,

sastanak Sekcije za bolničko ljekarništvo održat će se u petak, 21. lipnja 2024. u velikoj predavaoni Hrvatskog farmaceutskog društva, Masarykova 2, Zagreb

Za sastanak su predložene sljedeće teme:

1. Izvještaj sa 7. Hrvatskog kongresa farmacije Dubrovnik 2024.
2. Izvještaj Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo HLJK
3. Izvještaj – Generalna skupština EAHP-a , lipanj Valencia
4. Izbor radnog predsjedništva sekcije za sljedeće mandatno razdoblje
5. DTP – bolničko ljekarništvo
6. EAHP seminar 2024 Firenca
7. EAPH 2025. Kopenhagen
8. Razno
Sastanak ćemo završiti predavanjem studenta 5. godine FBF-a Nikole Bišćana pod nazivom

„Razvoj protokola za savjetovanje kardiovaskularnih bolesnika o propisanoj terapiji prije otpusta iz bolnice“

Predavanje je nagrađeno na 7. hrvatskom kongresu farmacije u Dubrovniku.

Veselimo se susretu!
Srdačan pozdrav,

Anita Šimić, mag.pharm.
Predsjednica Sekcije za bolničku ljekarničku djelatnost HFD-a