Hrvatsko farmaceutsko društvo za Vas je odabralo relevante izvore informiranja i kontakte vezano za dodatne detalje o ospicama i cijepljenju protiv ospica …

 

LETAK – PROCJENA IZVORA INFORMIRANJA O CIJEPLJENJU NA INTERNETU

“EVALUATING INTERNET SOURCES OF IMMUNISATION INFORMATION”

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/immunisation/Documents/ecdc-internet-sources-leaflet.pdf

 

 

OSPICE (Pliva zdravlje – HONCode)*

https://www.plivazdravlje.hr/bolest-clanak/bolest/243/Ospice.html

 

 

OSPICE (Cybermed – HONCode)*

http://www.cybermed.hr/clanci/ospice

 

 

OSPICE (MSD Priručnik)

http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-prirucnik/infektologija/ostali-virusi/ospice

 

 

MEASLES / OSPICE (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control)

https://ecdc.europa.eu/en/measles

 

MEASLES / OSPICE (WHO – World Health Organisation)

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles

 

MEASLES / OSPICE (CDC – Centre for Disease Control)

https://www.cdc.gov/measles/index.html

 

MEASLES AND RUBELLA INITIATIVE / INICIJATIVA PROTIV OSPICA I RUBEOLE

https://measlesrubellainitiative.org/