U Europskom parlamentu u Bruxellesu je 15. studenoga održan stručni skup pod nazivom “Stanje zdravstva u EU – Doprinos javnog ljekarništva” (State of Health in EU: Community Pharmacy Contribution), kojem je domaćin bila Farmaceutska grupacije Europske unije (PGEU) uz pokroviteljstvo , moderiranje i aktivni doprinos Françoise Grossetête, MEP (EPP), potpredsjednice Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) te članice Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane pri Europskom parlamentu.

U Europskom parlamentu u Bruxellesu je 15. studenoga  održan stručni skup pod nazivom “Stanje zdravstva u EU – Doprinos javnog ljekarništva” (State of Health in EU: Community Pharmacy Contribution), kojem je domaćin bila Farmaceutska grupacije Europske unije (PGEU) uz pokroviteljstvo , moderiranje i aktivni doprinos Françoise Grossetête, MEP (EPP), potpredsjednice Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) te članice Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane pri Europskom parlamentu.

Na sastanku su bili prisutni sljedeći govornici:

  • Hanne Bak Pedersen, Division of Health Systems & Public Health, WHO Europe
  • Gaetan Lafortune, OECD
  • Sylvain Giraud, Head of Unit DG SANTE, European Commission
  • Sini Eskola, European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations, EFPIA
  • Kaisa Immonen, European Patients Forum, EPF
  • Adrian van den Hoven, Medicines For Europe, MFE
  • Jan De Maeseneer, European Forum for Primary Care, EFPC
  • Melanie Carr, European Medicines AGency, EMA
  • Jurate Švarcaite, Secretary General, Pharmaceutical Groupation of European Union, PGEU
  • Darragh O’Loughlin, Immediate Past President, Pharmaceutical Groupation of European Union, PGEU

 

Govornici su raspravljali o aktualnim i budućim izazovima s kojima se suočavaju europski zdravstveni sustavi država članica, s naglaskom na mogućnosti kojima javno ljekarništvo može dati doprinos u rješavanju istih izazova, kao integrativni dio zdravstvene skrbi u Europskoj uniji.

 

Ovaj događaj okupio je nekoliko uglednih međunarodnih stručnjaka i viših dužnosnika EU, kao i predstavnike pacijenata, zdravstvene industrije i zdravstvene stručnjake kako bi raspravljali o izazovima i zajedničkim problemima s kojima se europski zdravstveni sustavi trenutačno suočavaju, uključujući antimikrobnu rezistenciju, trošak i društveni teret kroničnih bolesti, starenje stanovništva, problemi suradljivosti u farmakoterapiji (adherencija), dostupnost zdravstvenoj skrbi i njezino fragmentiranje, tzv. spiralne troškove i dr.

Na sastanku je istaknut doprinos ljekarnika održivim zdravstvenim sustavima kroz ljekarničke usluge usmjerene na pacijente, kao što su pregled farmakoterapije, provjera zdravstvenog statusa u okviru ljekarničke djelatnosti, programi skrbi nad pacijentima s kroničnim bolestima, promicanje cijepljenja ili aktivna uključenost u nacionalne programe cijepljenja i dr., a koji imaju za cilj rješavanje nekih od aktualnih izazova zdravstvenih sustava.

U svojim završnim primjedbama Françoise Grossetête izjavila je kako “ne možemo riješiti sve probleme i izazove s kojima se danas suočavamo u europskim zdravstvenim sustavima ako nastavimo raditi ono što smo uvijek činili, bez ikakvih promjena. Danas smo svjedočili vrlo snažnom angažmanu ljekarničke struke unutar zdravstvenog sustava, te sam uvjerena da moramo poduprijeti njihove napore i aktivnosti!”

Bivši predsjednik PGEU-a, mag. pharm. Darragh O’Loughlin, koji je predsjedavao sastankom, u svojim je završnim primjedbama zaključio sljedeće: “Više od 90% lijekova izdaje se u ljekarnama u lokalnim zajednicama. Ljekarnička profesija je idealno pozicionirana u zdravstvenom sustavu za poboljšanje suradljivosti pacijenata u farmakoterapiji, rješavanje problema polipragmazije / polifarmacije, te osnaživanje pacijenata da samostalnije nadziru svoja kronična stanja. Naša mreža 160.000 ljekarni u zajednicama u EU pruža brojne mogućnosti i jedinstvenu priliku za dostupniju prevenciji bolesti, probir rizičnih skupina za brojne bolesti te ranije, pravovremene intervencije. Naši građani većinu svoga života provedu unutar lokalnih zajednica, te to moramo imati na umu kada razmišljamo o našim zdravstvenim sustavima. Učinkoviti, dostupni i najodrživiji zdravstveni sustavi oslanjaju se na prednosti primarne zdravstvene zaštite.  Svi zdravstveni stručnjaci, a posebice ljekarnici, moraju imati mogućnost da u potpunosti iskoriste svoje znanje, ulogu i potencijal! ”

 

 

Bruxelles, 15. studenog 2016.

 

 

FOTOGALERIJA (copyrights Gleamlight / PGEU)