MINI SIMPOZIJ Sekcije za bolničko ljekarništvo HFD-a s međunarodnim
sudjelovanjem pod nazivom „Uloge bolničkog ljekarnika u skrbi za bolesnika –
primjeri iz prakse“
Vrijeme održavanja: petak, 15. prosinca 2023. u 15 sati
Mjesto održavanja: Hrvatsko farmaceutsko društvo, Masarykova 2, Zagreb
Stručni skup nema kotizaciju.
Zbog ograničenog kapaciteta dvorane REGISTRACIJA je OBAVEZNA.
Registrirati se može u poslovnici HFD-a ili putem telefona broj 01/4872-849.

Program skupa
15-15.30    
Prijava sudionika (nema kotizacije)
15.30 -16.00
Modul: Uloga bolničkog ljekarnika u upravljanju antimikrobnom terapijom – primjeri iz prakse
Katarina Vilić, mag. pharm. spec, OB Koprivnica, „Klinički farmaceut u A – timu“
Tea Stipolšek, mag. pharm., OB Murska Sobota, „Izdavanje rezervnih antimikrobmih
lijekova – primjer Dobre zdravstvene prakse u Sloveniji“
Vlatka Brezak Špoljar, mag. pharm. spec., KB Sveti Duh, „Uloga kliničkog farmaceuta u
odobravanju rezervnih antibiotika u KB Sveti Duh“
Moderator : dr. sc. Ivana Marinović, mag. pharm. spec.

16.00-16.30
Modul: Uloga bolničkog ljekarnika u skrbi za onkološkog bolesnika – primjeri iz prakse
Dina Šincek, mag. pharm. spec., OB Varaždin, „Uloga bolničkog ljekarnika u onkološkom timu OB Varaždin“
Aurora Antolović-Amidžić, mag. pharm, KBC Osijek, „Sljedivost onkološke terapije u KBC- u Osijek“
Maja Koroman, mag. pharm. spec., OB Pula, „Sigurno rukovanje opasnim lijekovima u
bolničkom okruženju“
Moderator : Anita Šimić, mag. pharm.

16.30 -17.00
Modul: Uloga bolničkog ljekarnika u skrbi za palijativnog bolesnika – primjeri iz prakse
Marija Dvorski, mag. pharm., OB Varaždin, „Ljekarnik u palijativnoj skrbi“
Marija Vučko, mag. sestrinstva, KB Sveti Duh, „Specifični programi zdravstvene skrbi u
KB Sveti Duh“
Moderator : Vlatka Brezak Špoljar, mag. pharm. spec.

17.00-17.30
Modul: Uloga bolničkog ljekarnika u kliničkim studijama – primjeri iz prakse
Anita Vlašić, univ. mag. pharm., KBC Zagreb, „Provođenje kliničkih ispitivanja lijekova
na KBC-u Zagreb – uloga farmaceuta“
mr. sc. Gabrijela Kos, mag. pharm. spec., KB Sveti Duh, „Klinička ispitivanja lijekova na
KB Sveti Duh – uloga bolničkog ljekarnika“
Martina Ravnikar, mag. pharm. spec, UKC Ljubljana, „Uloga bolničkog farmaceuta u
kliničkim ispitivanjima lijekova na UKC-u Ljubljana“
Ana Maria Šantek-Pulić, univ. mag. pharm., Dječja bolnica Srebrnjak, „Uloga bolničkog
ljekarnika u kliničkim ispitivanjima lijekova u Dječjoj bolnici Srebrnjak“
Moderator : Lucija Tominović Gjivić, mag. pharm.

17.30-18.30

Diskusija i domjenak

Stručni skup će biti bodovan od strane HLJK prema Pravilniku o stručnom
usavršavanju magistara farmacije.