TEČAJ TRAJNOG USAVRŠAVANJA 1. KATEGORIJE MAGISTARA FARMACIJE

“Pomak ljekarničke skrbi prema prevenciji i praćenju kvalitete života onkoloških bolesnika”
održat će se 16. PROSINCA 2023. u hotelu “ARISTOS” u Zagrebu.

Prijave na tečaj:

e-mail: dean.sudec@btravel.pro
Telefon: +385 98 9805 715

Program Tečaj: Program (14,8 cm x 21 cm) 2