Newsletter

Najnovije objave

Virtualna konferencija "Transfer skrbi pacijenata na biološkoj terapiji"

Virtualna konferencija "Transfer skrbi pacijenata na biološkoj terapiji"

Virtualna konferencija "Transfer skrbi pacijenata na biološkoj terapiji" 17. RujanRuj. 2020 17:00Virtualna konferencija

VIRTUALNA KONFERENCIJA “TRANSFER SKRBI PACIJENATA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI” 17. rujna 2020. u 17:00 sati

U okviru platforme
PRIME –  Biologics

(PRIME = Policy platfoRm for Integrated care & digital transforMation in healthcarE)

Virtualna konferencija
„Transfer skrbi pacijenta na biološkoj terapiji“

  1. rujna 2020.   //   17:00-20:00

Registracija za besplatno sudjelovanje:

https://farmaceut.webex.com/farmaceut/onstage/g.php?MTID=e9587a1ce7fc5e718a3adca1ab086ac07

Organizator:
Hrvatsko farmaceutsko društvo

Partneri:
Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske UPUZ, CISCO, MSD

PROGRAM
(Napomena: Konferencija će biti bodovana sukladno pravilnicima o vrednovanju Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske liječničke komore)

Moderatorica:
Antonija Mandić

17:00-17:00  //

Uvodni dio
BIOLOŠKA TERAPIJA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – VAŽNOST INTEGRIRANOG PRISTUPA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Doc. dr. sc. Maja Jakševac Mikša, mag. pharm. (izvršna direktorica, Hrvatsko farmaceutsko društvo)
Dražen Jurković, dr. med., spec. javnog zdravstva (izvršni direktor, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske)

17:10-17:40  //

SPECIJALIST REUMATOLOGIJE U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med., spec. reumatologije
KBC Rijeka

17:40-18:10  //

SPECIJALIST GASTROENTEROLOGIJE U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Željko Čabrijan, dr. med., spec. gastroenterologije
KB Dubrava

18:10-18:40  //

ULOGA OBITELJSKOG LIJEČNIKA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prim. Ines Balint, dr. med., spec. obiteljske medicine
Ordinacija obiteljske medicine dr. Ines Balint

18:40-19:10  //

ULOGA LJEKARNIČKOG TIMA U TRANSFERU SKRBI PACIJENTA NA BIOLOŠKOJ TERAPIJI
Prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, mag. pharm., spec. kliničke farmacije
KB Dubrava

19:10-19:30  //

MEDICINSKA SESTRA KAO DIO INTEGRIRANOG TIMA U TRANSFERU SKRBI
Ivanka Jakovac, medicinska sestra
KBC Rijeka

19:30-20:00  //

PANEL // Q&A

(predavači, predstavnik HFD-a, predstavnik UPUZ-a, predstavnik pacijenata)

Uvezi u Google Calendar

Lokacija

Virtualna konferencija

Upute

Ne mogu pronaći rutu!

  • Raspored
  • Gosti
  • Uzvanici
  • Kupi
  • Prognoza
  • Komentari

Podaci o vremenskoj prognozi trenutno nisu dostupni

Vremenska prognoza

Danas stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vjetar stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Vlaga stec_replace_current_humidity %

Kao da je stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Prognoza

Datum

Vrijeme

Temperatura

stec_replace_5days

Sljedeća 24 sata

Omogućio openweathermap.org

Related posts