U ponedjeljak, 16. rujna 2019. odžana je uvodna konferencija projekta PharmMedQ. Naziv projekta je “Primjena HKO-a u unapređenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije”. Konferencija je održana na FBF-u u Zagrebu, a program su pretstavili izv. prof. dr. sc. Trikka Rajić (FBF), dr. sc. Biserka Cetina-Čižmek (Pliva), Ana Soldo mag. pharm. (HLJK) i dr. sc. Ljiljana Mayer (HKMB), te zastupnici Instituta za razvoj i obrazovanja. Konferencija je završila okruglim stolom na temu “Zašto su struci i tržištu rada važni standardi zanimanja i kvalifikacija u području farmacije?”

PharmMedQ projekt je sufinancirala Europska unija sa 4 miljuna kuna.

Cilj projekta:

  1. unaprijediti studijske programe farmacije i medicinske biokemije kroz primjenu HKO-a izradom standarda zanimanja i standarda kvalifikacija povezanih s pojedinim studijima
  2. uskladiti studijske programe s potrebama tržišta rada
  3. unaprijediti kvalitetu na FBF-u
  4. unaprijediti nastavnu djelatnost na FBF-u, MEF-u i KTF-u

Razdoblje provedbe projekta je od 22. ožujka 2019. do 21. ožujka 2022.