SEKCIJA ZA FARMACEUTSKU REGULATIVU organizira predavanje

u utorak, 21. studenoga 2023., u dvorani HFD-a, Masarykova 2, s početkom u 18 sati.

Tema: Međusobna zamjenjivost lijekova

Predavač: doc. dr. sc. Iva Klarica Domjanović, mag. pharm., HALMED

Predavanje će biti bodovano od strane Hrvatske ljekarničke komore.