Dostupni prvi tekstovi i monografije Europskog pedijatrijskog formularija

Obavještavamo vas da su na internetskim stranicama Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM) dostupni prvi tekstovi i monografije Europskog pedijatrijskog formularija.
Svrha Formularija je farmaceutima i kliničarima pružiti pristup monografijama najtraženijih
pedijatrijskih pripravaka koje ljekarne izrađuju u nedostatku odobrenih lijekova.
Formularij sadrži formulacije koje su trenutačno opisane u nacionalnim farmakopejama ili
formularijima ili one koje su dobro poznate i već dugo u uporabi (well-established) u europskim
državama. U prikupljanju dobro poznatih receptura sudjelovala je i Hrvatska.
Svaka monografija, uz brojne druge informacije, sadrži recepturu za izradu i postupke kontrole
kakvoće pripravka, kao i popis literature o pojedinom pripravku. Za monografije se prije objavljivanja provodi javna rasprava u koju se mogu uključiti svi zainteresirani.
Monografije nisu obvezujuće, a pristupanje Formulariju je besplatno uz registraciju, koju je moguće provesti na web stranici:  https://paedform.edqm.eu/user/register/
U Hrvatskoj farmakopeji ( https://farmakopeja.halmed.hr/ ) je također otvoreno novo, neobvezujuće poglavlje u koje su uvršteni prijevodi Europskog pedijatrijskog formularija na hrvatski jezik, a koje će se redovito nadopunjavati u skladu s objavljivanjem na internetskim stranicama EDQM-a.